RODO

 W związku z faktem, iż od 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które unifikuje kwestie związane z ochroną danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (RODO), informujemy iż zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, PESEL oraz dane do kontaktu w celu realizacji szkolenia na kursie Prawa Jazdy kat. "B"
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie firmy.